1) wear a) care b) beard c) shore d) hear e) fear 2) near a) barn b) teeth c) roar d) steer e) bear 3) pair a) door b) fear c) bear d) break e) fire 4) share a) lure b) moat c) fair d) flame e) are 5) care a) treat b) leap c) flair d) tread e) fear 6) stairs a) bare b) four c) mole d) learn e) fears 7) air a) near b) dare c) boar d) meal e) dear 8) beard a) stair b) veer c) lard d) meet e) meal 9) bare a) tore b) pour c) mare d) fret e) sear 10) ear a) tartar b) trick c) peer d) rake e) stair

L3 Lesson 16 Page 3 Same Sound

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?