Create better lessons quicker
1) Okulu yönetenler okulda kullanılan temizlik malzemeleri için para ödemezler. a) Doğru b) Yanlış 2) Okulda kullandığımız başlıca kaynaklar su ve elektriktir. a) Doğru b) Yanlış 3) Kaynakları tasarruflu kullanmalıyız. a) Doğru b) Yanlış 4) Okulun kaynakları sınırsızdır. a) Doğru b) Yanlış 5) Okulun bölümlerini aydınlatmak için elektrik kullanırız. a) Doğru b) Yanlış 6) Elimizi ve yüzümüzü yıkarken musluğu çok açmalıyız. a) Doğru b) Yanlış 7) Güneş ışığının yeterli olduğu zamanlarda okuldaki lambaları açmamalıyız. a) Doğru b) Yanlış

Palet Okulları Kaynaklarımız

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives