1) Kad počinje 2. svjetski rat? a) 1.rujna 1939. b) 1. svibnja 1939. c) 1. travnja 1939. 2) Koji je uzrok svjetskom ratu? a) Napad na Njemačku b) Napad na Poljsku c) Mirovna konferencija u Versaillesu 3) Koje države pripadaju SSSR-U? a) Japan b) Finska, Estonija, Litva,Letonija i Sj.Rumunjska c) Bugarska 4) Koje godine je osnovan Trojni pakt? a) 1940. b) 1950. c) 1961. 5) Prije koliko godina su Nijemci potpisali kapitulaciju? a) prije 30.god b) prije 35.god c) prije 22.god 6) Kako se zvao novi britanski premijer nakon Chembelain? a) Francisco Franco b) Winston Churchill c) Mussollini 7) Koje su britanske kolonije? a) Egipat,Sudan,Somalija,Kenija b) Finska c) Maroko 8) Kojeg datuma je započela operacija Barbarossa? a) 15.srpnja 1942. b) 22.lipnja 1941. c) 02.veljače 1942. 9) Kako se zvao brod kojemu je potpisana Atlantska povelja? a) Atlas b) Telos c) Krstarici Augusta 10) Gdje se odvijala najveća tenkovska bitka u povijesti? a) bitka kod Kurska b) bitka kod Staljingrada c) bitka kod Sofije 11) Na koji su se otok iskrcali Amerikanci? a) Korzika b) Sardinija c) Sicilija 12) U koji grad je bačena prva atomska bomba? a) Nagasaki b) Hirošima c) Nova Gvineja 13) Tko je bio vođa četnika? a) Draža Mihailović b) Vladko Maček c) Josip Broz Tito 14) Koji je bio cilj KPJ-a? a) uređenje države b) oslobođenje i obnove Jugoslavije c) borba 15) Kada se odvio tzv. sporazum Tito-Šubašić a) siječanj 1945. b) veljača 1945. c) ožujak, 1945. 16) Koliko ima logora u NDH? a) 10 b) 5 c) 2 17) Što je NOO? a) udruga b) vlada c) narodnooslobodilački odbor 18) Tko je bio Vladko Maček? a) predsjednik HSS-a b) partizan c) ustaša 19) Koliko je ljudi u zbjegovima prebačeno u Egipat? a) 12 000 b) 30 000 c) 50 000 20) Kad je bilo dovršeno oslobođenje Dalmacije? a) kolovoz 1944. b) rujan 1941. c) prosinac 1944. 21) Što je NDH? a) Nezavisna država Hrvatska b) Neutralna država Hrvatska c) Nepodudarana država Hrvatska 22) Što je križni put? a) vojska b) logor c) iscrpljujući marševi zarobljenika

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?