Siswrn - Defnyddir i dorri defnydd, Datodwr - Defnyddir i ddatod cangymeriad wrth wnio, Edau - Defnyddir i wnio hefo llaw neu beiriant, tapmesur - defnyddir i fesur maint y corff., Pinnau - Defnyddir i ddal dau ddarn o ddefnydd yn ei gilydd., Peiriantgwnio - Defnyddir i uno darnau at eu gilydd.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?