1) Γνώρισαν καταξιωμένους Έλληνες δασκάλους και δημιουργούς αλλά δε θαύμασαν το έργο τους στα γράμματα και τις καλές τέχνες. a) Σωστό b) Λάθος 2) Κτίζουν σπίτια και δημόσια κτίρια με ρωμαϊκά σχέδια και μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. a) Σωστό b) Λάθος 3) Ο θαυμασμός που ένιωσαν απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό και τους Έλληνες ήταν η αιτία να αλλάξουν τη σκληρή στάση τους. a) Σωστό b) Λάθος 4) Οι Ρωμαίοι γοητεύτηκαν από τους ναούς, τα αγάλματα των θεών και των ηρώων, τα θέατρα, τα στάδια και τις γιορτές.  a) Σωστό b) Λάθος 5) Τα παιδιά διδάσκονται από Έλληνες δασκάλους και συχνά σπουδάζουν στην Ελλάδα. a) Σωστό b) Λάθος 6) Επηρεάστηκαν από την ελληνική γλώσσα και καλλιέργησαν και τη λατινική γλώσσα ( η δική τους). a) Σωστό b) Λάθος 7) Φιλέλληνες Ρωμαίοι αυτοκράτορες και άρχοντες διαθέτουν πολλά χρήματα και στολίζουν με θαυμαστά έργα την Ρώμη και άλλους ρωμαϊκούς χώρους. a) Σωστό b) Λάθος 8) Από την επικοινωνία και συνεργασία Ελλήνων και Ρωμαίων γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός, ο ελληνορωμαϊκός. a) Σωστό b) Λάθος

2ο Μάθημα - Οι Έλληνες "κατακτούν" τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους.

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?