1) Pierwszym Prezydentem II Rzeczypospolitej był: a) Józef Piłsudski b) Gabriel Narutowicz c) Stanisław Wojciechowski d) Stefan Starzyński 2) Rzeczpospolita Polska jest członkiem założycielem: a) Rady Europy b) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju c) Organizacji Narodów Zjednoczonych d) Paktu Północnoatlantyckiego 3) Do roku 1997 Hongkong był kolonią: a) brytyjską b) francuską c) portugalską d) hiszpańską 4) Winston Churchill był laureatem nagrody Nobla w dziedzinie: a) nauk politycznych b) ekonomii c) była to nagroda pokojowa d) literatury 5) Dyplomata zastępujący ambasadora w kierowaniu placówką to: a) Nuncjusz b) plenipotent c) chargé d”daffaires d) liaison officer 6) Najstarszą spisaną konstytucją na świecie jest konstytucja Stanów Zjednoczonych. Pochodzi ona z roku: a) 1791 b) 1787 c) 1795 d) 1803

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?