Create better lessons quicker
1) Ile dni trwa Wielki Post? (tyle trwał pobyt Jezusa na pustyni, przez tyle dni przebywał z uczniami do Wniebowstąpienia) a) 40 dni b) 30 dni c) 50 dni 2) Co oznacza gest posypania głowy popiołem? a) wezwanie do jałmużny i darów b) wezwanie do pokuty i nawrócenia c) wezwanie do chodzenia do kościoła 3) Kim jest katechumen? a) osoba chcąca przystąpić do sakramentu pokuty b) osoba dorosła chcąca przyjąć chrzest c) osoba chcąca przyjąć sakrament kapłaństwa 4) Jak nazywa się ostatni tydzień Wielkiego Postu? a) Tydzień Końcowy b) Tydzień Sakralny c) Wielki Tydzień 5) Jakie wydarzenie wspominamy w Wielki Piątek? a) Zmartwychwstanie Jezusa b) Śmierć jezusa c) Wniebowstąpienie Jezusa 6) Co oznacza słowo "Alleluja"? a) "Chwalcie Pana!" b) "Jezus żyje!" c) "Pan jest Królem!" 7) Jak nazywa się świeca oznaczająca Zmartwychwstałego Jezusa? a) Gromnica b) Roratka c) Paschał 8) Co oznaczają symbole na świecy z P.7? (zaznacz WSZYSTKIE poprawne odp) a) wyryty krzyż - symbol męki Chrystusa b) pięć kropli - rany Jezusa c) bieżący rok oraz Alfa i Omega - do Chrystusa należy czas i wieczność, On jest początkiem i końcem d) niebieska i czerwona kropla - wypływająca woda i krew z boku Jezusa 9) Jak inaczej nazywana jest Wielkanoc? a) Święto Zmartwychwstania b) Pascha c) Rorata 10) Obrzęd święcenia żywności w Wielką Sobotę sięga wieku? a) VI b) VII c) VIII 11) Co poprzedza śniadanie w Niedzielę Wielkanocną? a) Dzielenie się opłatkiem  b) Dzielenie się poświęconym jajkiem c) Dzielenie się kiełbasą 12) Wielki Post rozpoczyna się w? a) w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu b) w Środę Popielcową c) w piątek przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu d) w Wielką Środę 13) Post ścisły obowiązuje? a) przez cały okres Wielkiego Postu b) w każdy piątek roku c) w każdy piątek Wielkiego Postu d) w Środę Popielcową i Wielki Piątek 14) Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są? a) wszyscy katolicy b) osoby od 18 do 60 roku życia c) osoby, które ukończyły 14 lat d) nikt nie jest zobowiązany. Post jest dobrowolny 15) Istnieje wielkopostne nabożeństwo znane i odprawiane tylko w Polsce. Chodzi o: a) Droga krzyżowa b) Gorzkie żale c) Kazania pasyjne d) Adoracja krzyża 16) Ile stacji zawiera Droga krzyżowa? a) czternaście b) piętnaście c) to zależy od okoliczności 17) Kiedy kończy się okres Wielkiego Postu? a) W Wielki Czwartek kiedy rozpoczyna się Msza Wieczerzy Pańskiej b) W Wielki Piątek c) W Wielka Sobotę wraz z poświęceniem pokarmów d) W Niedzielę Zmartwychwstania 18) Choć z Wielkim Postem kojarzy się kolor fioletowy, w jedną niedzielę Wielkiego Postu używa się ornatu koloru... różowego. Która to niedziela? a) pierwsza b) druga c) trzecia d) czwarta 19) Najważniejsze dobre uczynki w Wielkim Poście to: a) Droga krzyżowa i Gorzkie żale b) Post, modlitwa i jałmużna c) rezygnacja ze słodyczy d) indywidualne postanowienie wielkopostne 20) Ile stacji Drogi krzyżowej mówi o upadku Pana Jezusa? a) jedna b) dwie c) trzy d) wszystkie 21) Do Triduum Paschalnego nie należy? a) Wielki Czwartek b) Wielka Środa c) Wielka Sobota d) Wielki Piątek 22) Dlaczego w kościele, podczas Wielkiego Postu, zasłania się krzyże? a) aby skupić uwagę ludzi b) aby podkreślić oczekiwanie na Niedzielę Wielkanocną  c) aby zapomnieć o śmierci Jezusa 23) Jak brzmi treść stacji 7. drogi krzyżowe? a) Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa. b) Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. c) Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty 24) O której godzinie czasu hebrajskiego nastały ciemności? a) 11 b) 12 c) 6 d)   25) Jakie nabożeństwo odprawia się w niedziele Wielkiego Postu? a) Drogę Krzyżową b) Gorzkie Żale c) Litanię do Pana Jezusa

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives