Wymień typy narracji?, Wymień odmienne części mowy?, Czym różni się strona bierna od strony czynnej czasownika?, Jakie części mowy zastępuje zaimek?, Wymień aspekty czasownika., Co to jest onomatopeja?, Wymień trzy tytuły fraszek Jana Kochanowskiego., Wymień rodzaje liczebników. , Przez co odmieniają się rzeczowniki?.

Egzamin ósmoklasisty - powtórzenie (EDUKREATYWNE)

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?