Wyraz podstawowy: szkoła, dom, obuć, palić, ochraniać, śledzić, czytać, Wyraz pochodny: szkolny, domek, obuwie, palenie, ochrona, śledztwo, czytelnik , Wyraz pochodny, który jest wyrazem podstawowym dla innego wyrazu: przedszkolny, domowy, obuwniczy, podpalenie, ochroniarz, śledczy, czytelniczka,

WYRAZY PODSTAWOWE I POCHODNE

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?