True: dau o blant, un mab, un ferch, dau fab, pedair merch, tri mab, dwy ferch, pedwar mab, tair merch, False: dau o plant, un fab, un merch, dau mab, pedair ferch, tri fab, dwy merch, pedwar fab, tair ferch,

Mynediad Uned 12 Defnyddio rhifau yn Gymraeg (cywir/anghywir)

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?