מוסיפים ing: open, enjoy, mix, look, listen, fly, rain, sleep, משמיטים e ומוסיפים ing: bake, dance, smile, make, type, take, compete, delete, מכפילים את האות האחרונה ומוסיפים ing: jug, begin, slip, stop, grab, run, sit, prefer,

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?