1) O kojem običaju kojeg naroda govori tekst? a) Ilira b) Slavena c) Turaka d) Germana e) Franaka 2) Koje karakteristike autor pridaje kršćanima? a) Uporni i složni. b) Sretni i veseli. c) Nesložni, ali dobri. d) Lijeni i nesložni . e) Pobožni i bogobojazni. 3) Podnose li Turci dobro napor, glad, nespavanje, žegu i zimu? a) Da b) Ne 4) Kako žive Turci? a) Raskošno i veselo. b) Skromno i mučno daleko od raskoši. 5) Kakva kabanica pokriva gospodara i konja? a) Kabanicaod grube vune. b) Fina baršunasta kabanica. 6) Kakvu hranu i piće konzumiraju Turci? a) Ukusnu i skupu. b) Jednostavnu i lako nabavljivu.  7) Koji je rodni grad Ludovika Crijevića Tuberona? a) Dubrovnik b) Zagreb c) Split d) Šibenik e) Trogir 8) Kojem redu je pripadao Crijević Tuberon? a) Franjevci b) Benediktinci 9) Zašto je Crijević dobio nadimak Tuberon? a) Zbog toga što ga se uspoređivalo s Kvintom Elijem Tuberonom ili tjelesnog nedostatka.  b) Jer mu se sviđao nadimak Tuberon. 10) Kako je dobio nadimak "Dubrovački Salustije" ? a) Jer se bavio historiografijom i povijesnom znanošću. b) Jer je prijateljevao sa Salustijem. 11) Koji su još poznati rimski povjesničari? a) Livije, Salustije, Cezar, Tacit b) Ciceron, Vergilije, Ovidije

Turcarum mores describuntur

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?