1) Коя дума има 3 гласни звука? a) РОБОТ b) ОЧИЛА c) КОЗА d) ОБОРОТ 2) Коя дума има три срички? a) КУКЛА b) ЦВЕТЕ c) КАМИОН d) КРОКОДИЛИ 3) Мога да пренеса думата a) ОСА  b) ОПИТ c) ЗАХАР d) ЕДИН 4) НЕ се пренася думата a) ЛИСТО b) СТОЛ c) КАРТОФ d) МАСА 5) Кой е правилният начин за пренасяне? a) ЧИТ-АН-КА b) ЧИ- ТАН-КА c) ЧИ-ТА-НКА d) ЧИ-ТАНК-А 6) Коя дума не се пренася? a) ГОРА b) СЪН c) СРЕЩА d) ПОРОВЕ 7) Коя дума може да се пренесе? a) ЕЛЕН b) СЪРНА c) ОВЕН d) СТВОЛ 8) Кое е правилното пренасяне? a) БУ-КВАР b) КАМИ-ОН c) ТАР-АЛЕЖ d) ТАРА-ЛЕЖ e) КАМ-ИОН f) БУК-ВАР

Пренасяне на думи

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?