awr - hour, oriau - hours, ceiniog - penny, ceiniogau - pennies, merch - girl, daughter, merched - girls, daughters, stryd - street, strydoedd - streets, arian - money; silver, ffasiwn - fashion, ffermwr - farmer, ffermwyr - farmers, mab - son, meibion - sons, oed - age (of person), pen-blwydd - birthday, pen-blwyddi - birthdays, postmon - postman, postmyn - postmen, rhew - ice, tŷ bwyta - restauraunt, tai bwyta - restauraunts, codi - to get up, to lift, ffeindio - to find, crac - angry, cyfeillgar - friendly, cynta - first, drud - expensive, enwog - famous, twp - silly, hen - old, hwyr - late, nesa - next, rhad - cheap, trist - sad, faint? - how much? how many?, o'r gloch - o'clock,

Geirfa Uned 07 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?