1) Správny tvar slova "MAJSTER" v N Pl je: a) majstri b) majstry c) majstrovia d) majstrov 2) Ktoré z podstatných mien sa neskloňuje podľa vzoru chlap? a) otcovi b) dedami c) strážcom d) hrnčiarovi 3) V ktorej možnosti je správne doplnená pádová prípona v spojeniach: murár_, o stavbár_, s tréner_. a) i, ovi, ami b) y, ovy, mi c) i, ovy, ami d) i, ovi, mi 4) Ktoré z podstatných mien sa neskloňuje podľa vzoru hrdina? a) od príjemcov b) šašovia c) s tenistami d) šachistovi 5) V ktorej z možností je nesprávne určená gramatická kategória alebo vzor? a) od včelára - G, chlap b) chirurgovia - N, hrdina c) s výpravcami - I, hrdina d) generálovi - D, chlap 6) Ktoré z podstatných mien má v N, Pl inú pádovú príponu? a) dedo b) porotca c) obyvateľ d) bača 7) Ktoré z podstatných mien má v G, Sg inú pádovú príponu? a) Dunčo b) údržbár c) úradník d) výpravca 8) Ktoré tvrdenie je o danej vete nesprávne: Majiteľovi podniku sa podarilo vytvoriť z predavačov skvelý tím. a) 1 podst. meno sa skloňuje podľa vzoru hrdina b) vo vete je pods. meno M.r. v G c) vo vete je pods. meno M.r. v D d) 2 podst. mená sa skloňujú podľa vzoru chlap 9) Ktoré z podstatných mien je v inom páde ako ostatné? a) údržbára b) obhajcov c) správcu d) špecialistom 10) V ktorej možnosti je správne doplnená pádová prípona v spojeniach: skvelému špecialist_, s farmár_, nestranní sudc_. a) ovi, mi, i b) ovi, ami, ovia c) ovi, mi, ovia d) ovi, ami, i

Vzory chlap a hrdina - otestuj sa

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?