1) Beth ydy'r treiglad cywir? a) yn Nhrefynnon b) ym Nhreffynnon c) yn Treffynnon 2) Beth ydy'r treiglad cywir? a) yn Gaerdydd b) yn Caerdydd c) yng Nghaerdydd 3) Beth ydy'r treiglad cywir? a) yn Prestatyn b) yn Mhrestatyn c) ym Mhrestatyn 4) Beth ydy'r treiglad cywir? a) yn Ninbych b) ym Ninbych c) yn Ddinbych 5) Beth ydy'r treiglad cywir? a) yng Ngwynedd b) yng Nghwynedd c) yn Gwynedd 6) Beth ydy'r treiglad cywir? a) yn Bangor b) ym Mangor c) yn Fangor 7) Beth ydy'r treiglad cywir? a) yn Tal-y-bont b) yn Nhal-y-bont c) ym Nhal-y-bont 8) Beth ydy'r treiglad cywir? a) yng Nghymru b) yn Nghymru c) yn Nhymru 9) Beth ydy'r treiglad cywir? a) ym Mhrion b) yn Prion c) ym Mrion 10) Beth ydy'r treiglad cywir? a) yn Dolgellau b) yn Nholgellau c) yn Nolgellau 11) Beth ydy'r treiglad cywir? a) yng Ngellifor b) yn Gellifor c) yn Ngellifor 12) Beth ydy'r treiglad cywir? a) yn Bethesda b) ym Methesda c) ym Mhethesda

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?