Create better lessons quicker
mieszkać w - live in , 18 godzin dziennie - 18 hours a day, szukać jedzenia - look for food, w nocy - at night, widzieć lepiej - see better, tylko - only, różne - different, lasy - forests, śmiać się - laugh, przytulać - hug, wydawać dźwięki - make sounds, rozmawiać - talk, do siebie nazwajem - to each other, rzeka - river, staw - pond, drewno - wood, góry - mountains, jelenie - deer,

Gold Sparks 3 (Unit 1, czytanka)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives