bobhla, uighean, flùr agus ìm. - Nam biodh Tormod a’ bèicearachd, chleachdadh e…, speuclairean grèine, cead-siubhail, aodach-snàmh agus leabhar. - Nam bithinn a’ falbh air saor-làithean, bheirinn leam…, caoraich, crodh, a' ghaoth agus eòin - Nam biodh tu air an dùthaich, chluinneadh tu…, ceapaire, criospaichean, measan agus iògart. - Nam biodh an t-acras air Cailean, ghabhadh e…, uisge, bainne, sùgh orainseir no tì. - Nam biodh am pathadh air Sìleas, dh’òladh i…, a’ mhuir, sligean, faoileagan agus creagan. - Nam bithinn aig a’ chladach, chithinn…, craobhan, flùraichean, eòin agus seilleanan. - Nam biodh tu nad shuidhe sa ghàrradh, chitheadh tu…, pìnn, peansailean, botal uisge agus grèim-bìdh - Nam biodh tu a’ dol dhan sgoil, nad bhaga chuireadh tu…,

Section 5 Ex12 'If' with the conditional tense Find the match

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?