1) Validace dat je: a) seřazení dat podle abecedy od A do Z. b) kontrola, zkoumání a ověřování správnosti dat. c) je úprava dat tak, aby nebyla čitelná pro třetí osobu. 2) Co nepatří do validace na straně klienta a) Kontrola správného formátu b) Kontrola přítomnosti dat. c) Kontrola logických závislostí mezi daty. d) kontrola šifrovacího algoritmu pro zašifrování dat. 3) Co nepatří do číselného pole? a) 0 b) 12.4 c) 3,5 d) 2s 4) Logický datový typ není: a) Ano b) True c) 0 d) OK 5) Datový typ není: a) 23.5.2022 b) 3h c) 10:35 d) 1.2 6) Co znamená jazykové hledisko? a) Jazyk, ve kterém chceme data hledat. b) Jazyk kterým mluvím. c) Způsob komunikace. 7) Co není typem soouboru? a) JPEG b) RAW c) DOC d) PPTX e) XLSX f) HTTP 8) Kterou stránku byste použili pro vyhledávání zdrojů do školních prací?  a) W3School b) Internetová příručka c) Google scholar d) Facebook 9) Co to je intranet? a) Vysoce rychlostní připojení. b) Uzavřená počítačová síť. c) Vnitřní zapojení sítě domácností. 10) Co je to Ethernet? a) Program sloužící k zasílání souborů do etheru. b) Je internet venkovních veřejných sítí. c) Je způsob síťového připojení, počítačová síťová technologie. 11) Co není služba internetu a) WWW b) DNS c) Emaily d) TCP IP 12) Co nepatří do zpracování informací a) Ukládání b) Ověřování c) Třídění d) Šifrování

Zpracování informací

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?