1. Στους ____ οργανισμούς τα κύτταρα συνεργάζονται και εξειδικεύονται. Στους ____ οργανισμούς το ένα και μοναδικό κύτταρο εκτελεί όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Τα κύτταρα μπορώ να τα διακρίνω μόνο με ____. 3. Με τη βοήθεια μικροοργανισμών γίνεται η ____ του κρασιού και έτσι φτιάχνεται το ____. 4. Με τη βοήθεια μικροοργανισμών γίνεται η ____ του γάλακτος και έτσι φτιάχνεται το ____ ή το ____. Ο άνθρωπος αποτελείται από ____ κύτταρα Τα ζωικά κύτταρα αποτελούνται από τον ____, το ____ και την ____ . Εκτός από τα οργανίδια που έχουν τα ζωικά κύτταρα, τα φυτικά έχουν ακόμα ____, ____ και ____ . ____ κάνει το φυτικό κύτταρο άκαμπτο. ____ αφήνει να περάσουν χρήσιμα υλικά προς το κύτταρο και αποβάλλονται άχρηστα προς τα έξω. ____ είναι γεμάτοι με χλωροφύλλη. ____ είναι ο αποθηκευτικός χώρος του φυτικού κυττάρου. ____ αποτελεί το εσωτερικό του κυττάρου. ____ αποτελεί το «εργοστάσιο» παραγωγής ενέργειας του κυττάρου. ____ αποτελεί το «κέντρο ελέγχου» όλων των λειτουργιών του κυττάρου. Στους μονοκύτταρους οργανισμούς περιλαμβάνονται τα ____, τα ____ και κάποιοι ____.

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?