1) Wnest ti olchi'r dillad? a) Do b) Oes c) Oedd 2) Wnaeth y plant fwyta eu bwyd? a) Nac oeddech b) Nac oedden c) Naddo 3) Oeddwn i'n gywir? a) Oedden b) Oedd c) Oeddet 4) Sgan Eilir wallt melyn? a) Nac oes b) Naddo c) Nac oeddech 5) Gest ti swper neithiwr? a) Oedd b) Do c) Oeddet 6) Oedden nhw'n drist? a) Oedden b) Oedd c) Oes 7) Oeddet ti'n brysur ddoe? a) Nac o'n b) Nac oedden c) Nac oeddet 8) Gaeth y teulu amser da yn Ffrainc? a) Oedden b) Do c) Oedd 9) Oeddech chi yma wythnos dwytha? a) Nac oeddet b) Naddo c) Nac oedden 10) Oes gen ti gur pen? a) Oedd b) Oeddech c) Oes

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?