1) Hlavné mesto je a) Sofia b) Budapešť c) Bukurešť d) Podgorica 2) Úradným jazykom je a) rumunština b) slovinština c) romančina d) angličtina 3) Prevládajúce náboženstvo je a) nie je žiadne b) islam c) kresťanstvo d) budhizmus 4) Rozlohou je Rumunsko a) Najmenšie v Európe b) Najväčšie v Európe c) Najväčšie v Juhovýchodnej Európe d) Najmenšie v Juhovýchodnej Európe 5) Ktoré more obmýva Rumunsko? a) Jadranské b) Iónske c) Stredozemné d) Čierne 6) Na ktorom polostrove sa nachádza Rumunsko? a) Balkánsky b) Pyrenejský c) Apeninský d) Škandinávsky 7) Počtom obyvateľov je Rumunsko  a) porovnateľné so Slovenskom b) najľudnatejší štát Európy c) najľudnatejší štát Juhovýchodnej Európy d) najmenej ľudnatý štát Európy 8) Ktorá rastlina nie je typická pre Rumunsko? a) obilie b) kukurica c) zelenina d) ryža 9) Ktorá firma sa spája s Rumunskom? a) Škoda b) Renault c) Seat d) Dacia 10) Ktorá mesto je strediskom Transylvánie? a) Temešvár b) Konstanca c) Kluž d) Tulcea

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?