KOZA - (1) Jak se jmenují kouzelnické zkoušky následující OVCE?, KRUCÁNKY A KAŇOURY - (3) Jaký krámek má na Příčné ulici č.p. 4?, ARCHIV - (3) Jak se jmenuje místo, kde najdete jen ta nejpovedenější vypracování úkolů a soutěží?, KLOTYLDA MALÍKOVÁ - (5) Snaživec roku Zima 2022., HANIBALOVO JEZERO - (3) Kam jsou neposlušní studenti posíláni se zchladit?, POD HVĚZDAMI - (6) V jakém domečku v Godrikově dole bydlí pan Nicholas McElen?,

NTDV - 2. kolo

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?