Create better lessons quicker
Hacio - Cael mynediad heb ganiatad i gyfrifiadur, gwybodaeth personol neu cyfrif banc yr unigolyn, Seiber fwlio - Bygythio, poeni ac achosi anhwaster i rywun ar lein, Phishing - Anfon e-byst i unigolyn yn actio fel cwmni sefydlog er mwyn ryngipio gwybodaeth personol, gwybdoaeth banc a.y.y.b, Dwyn hunaniaeth - Defnyddio llun a gwybodaeth personol rywun arall drwy actio fel yr unigolyn yna a chreu trafferth, Lladrad/Hawfraint - Defnyddio gwasanaeth neu nwydd rywun arall heb ganiatad , Firysau - Cod sydd gyda'r gallu i fwydo mewn i'ch cyfrifiadur a chopio neu addasu gwybodaeth a feddalwedd sydd ar eich cyfrifiadur , Spam - Anfon e-byst i hysbysebu rwbeth er mwyn ceisio gael pobol i brynu y nwyddau yna ,

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c