Αυτή ____ πολύ καλά. Δεν ____ πια. Καμιά φορά ____ το απόγευμα. Δεν ____ καλά αγγλικά. ____ τσουρέκια. ____ τα εγγόνια. Δεν ____ γιατί δεν έχει αυτοκίνητο. ____ ποδόσφαιρο κάθε Σάββατο. Είναι ____. ____ ταινίες. Δεν ξέρει να ____. Καμιά φορά ____ κρυφά. ____ πολύ έναν σκύλο. ____ με κούκλες. ____ καλή μητέρα. ____ πολύ. ____ στο νηπιαγωγείο. Δεν ____ στην πισίνα.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?