În centrul învăţăturii lui Iisus stă iubirea., Sfinţii Apostoli au propovăduit cuvântul Mântuitorului în lume., Iisus i-a învăţat pe oameni prin cuvânt şi prin faptă ., Iisus a transmis oamenilor învăţături morale prin pilde ., Cele mai importante cuvinte ale Mântuitorului sunt cuprinse în Evanghelii., Iisus a sintetizat Decalogul în marea poruncă a iubirii creştine., Iisus este Învăţătorul suprem al lumii.,

Iisus Hristos, Invatatorul lumii

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?