Εγώ ____ η Μαρία. Εσύ ____ γιατρός; Εμείς δεν ____ από την Τσεχία. Εσείς ____ από την Ελλάδα; Συγγνώμη, πού ____ το φαρμακείο; Καλημέρα, εγώ είμαι ο ____. Είμαι από την ____. ____ μηχανικός. Μου αρέσει το ____ και το μπάσκετ. Δεν μου αρέσει ο ανανάς, γιατί είμαι ____. ____ είμαι στην ταβέρνα. ____ είναι η φίλη μου. Είναι η ____. Είναι από την ____. Είναι ____. Τώρα είναι στο ____. Η Μαρία είναι ____ με την Ελλάδα.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?