1) Кой първи видял ябълката a) b) c) d) 2) Кой откъснал ябълката a) b) c) d) 3) Как завършва приказката? a) b) c) 4) На колко да разделим ябълката, за да има за всички животни? a) b) c) d)

Ябълката

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?