Αρχαίο πνεύμα ____, αγνέ πατέρα Του ωραίου, του μεγάλου και ____, Κατέβα, ____ κι άστραψε εδώ πέρα Στη ____ της δικής σου γης και τ' ουρανού. Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο ____, Στων ευγενών ____ λάμψε την ορμή Και με τ' αμάραντο ____ κλωνάρι Και σιδερένιο πλάσε κι άξιο ____. Κάμποι, βουνά και πέλαγα φέγγουν μαζί σου Σαν ένας λευκοπόρφυρος ____ Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου, Αρχαίο πνεύμα αθάνατο, ____.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?