1) Intrinzična motivacije će se povećati nakon što osobu novčano nagradimo za neku aktivnost koju voli raditi. a) Točno b) Netočno 2) Konzumiranje droge može potaknuti nastanak psihoze a) Točno b) Netočno 3) Koja vrsta životinje je Kohleru pomogla da dokaze učenje uvidom? (Hint: banane) a) Rezuz majmuni b) Kapucini c) Čimpanze 4) Tko određuje spol djeteta? a) Mama b) Tata c) Oba roditelja 5) Koja grana psihologije proučava individualne razlike? a) Razvojna psihologija b) Klinička psihologija c) Diferencijalna psihologija 6) Egocentrizam je karakterističan za dvije razvojne faze: rano djetinjstvo i? a) Stariju dob b) Adolescenciju 7) Svi Dalmatinci su lijeni primjer je: a) Stereotipa b) Predrasude c) Diskriminacije 8) Što je više ljudi oko osobe koja treba pomoć to je veća vjerojatnost da će joj netko pomoći. a) Točno b) Netočno 9) Kako se zovu veze medu neuronima? a) Dendrit b) Sinapse

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?