1) Što je demografija? a) Znanost koja proučava stanovništvo i njegovo kretanje. b) Metoda koja se koristi lažnim izjavama i obećanjima kako bi poticala strahove publike, izazivala mržnju, pohlepu i paranoju. c) Pojam koji označava pluralistički oblik vlasti u kojem sve odluke neke države donosi izravno ili neizravno većina njezinih građana kroz izbore. d) Znanost koja se bavi proučavanjem zastava. 2) Kada je bio posljednji popis stanovništva u Republici Hrvatskoj? a) 2011. godine b) 2021. godine c) 1991. godine d) 2001. godine 3) Koliko stanovnika prema posljednjem popisu živi u Republici Hrvatskoj? a) 1,5 milijuna b) 2,1 milijuna c) 3,8 milijuna d) 4,9 milijuna 4) Koji se državni ured bavi pitanjima demografije u Republici Hrvatskoj? a) Središnji državni ured za demagogiju b) Središnji državni ured za demografiju i mlade c) Središnji državni ured za obitelj i stambeno zbrinjavanje d) Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 5) Koje vrste kretanja stanovništva razlikujemo? a) Prirodno i umjetno kretanje b) Unutarnje i vanjsko kretanje c) Vanjsko i prirodno kretanje d) Prirodno i prostorno kretanje 6) Danas (2023. godine) u svijetu živi: a) oko 4 milijarde ljudi b) oko 6 milijardi ljudi c) oko 8 milijardi ljudi d) oko 10 milijardi ljudi 7) Glavna imigracijska zemlja svijeta, prema broju imigranata jest: a) Kanada  b) SAD  c) Njemačka  d) Australija 8) Što je mortalitet? a) broj rođenih u određenom razdoblju na određenom prostoru b) broj umrlih u određenom razdoblju na određenom prostoru c) broj useljenih u određenom razdoblju na određenom prostoru d) broj iseljenih u određenom razdoblju na određenom prostoru 9) Tri česta razloga iseljavanja stanovništva iz Republike Hrvatske nakon 2013. godine (nakon ulaska RH u Europsku uniju) su: a) bolji životni standard na drugom prostoru, bolje ekonomske prilike i uređenije društvo u odredišnoj zemlji b) prenapučenost RH, nedostatak Sveučilišta u RH i nedostatak mora u RH c) prognanstvo, rat na području RH i vlast drugih država nad RH d) nedostatak radnih mjesta u RH, uređen pravni sustav i nepovoljna klima u RH 10) Koji je glavni razlog velikoga smanjenja ukupnoga broja stanovnika Republike Hrvatske u razdoblju 1991. - 2001.? a) bolest vinove loze b) Prvi svjetski rat c) Drugi svjetski rat d) Domovinski rat 11) Prema strukturi migracijskoga vala prema Europi iz 2015. godine najviše je migranata bilo iz: a) Afganistana  b) Nigerije  c) Sirije  d) Venezuele 12) Koja dobna skupina stanovništva prevladava u suvremenim iseljeničkim tokovima iz Republike Hrvatske? a) stanovništvo u dobi od 0 do 19 godina b) stanovništvo u dobi od 20 do 39 godina c) stanovništvo u dobi od 40 do 59 godina d) stanovništvo starije od 60 godina 13) Specifičan oblik migracija stanovništva koji se definira kao odlazak visokoobrazovanih stručnjaka, znanstvenika i intelektualaca iz neke zemlje nazivamo: a) odljev mozgova  b) cirkulacija mozgova c) priljev mozgova d) nestanak mozgova 14) Što označava kratica TFR? a) totalna stopa nataliteta b) totalna stopa mortaliteta c) totalna stopa fertiliteta d) totalna stopa maskuliniteta 15) Najstarija i najveća organizacija Hrvata u Sjevernoj Americi naziva se: a) Hrvatska sestrinska zajednica b) Hrvatska bratska zajednica c) Hrvatska obiteljska zajednica d) Hrvatska prijateljska zajednica 16) Kako popularno zovemo radnike koji su 1960-ih i 1970-ih godina odlazili u Njemačku na privremeni rad: a) gastarbajteri  b) sezonci  c) auslanderi  d) bauštelci 17) Koja je najpoznatija hrvatska iseljenička zajednica u Italiji? a) moliški Hrvati  b) karaševski Hrvati  c) gradišćanski Hrvati  d) bunjevački Hrvati 18) Prema posljednjem Popisu stanovništva 2021. godine, koja hrvatska županija bilježi najveći relativni pad broja stanovnika? a) Splitsko-dalmatinska županija b) Zagrebačka županija c) Vukovarsko-srijemska županija d) Grad Zagreb 19) Kojim pojmom označavamo pojačane migracije sredinom 19. stoljeća zbog otkrića jednoga plemenitog metala? a) zapadna groznica  b) crvena groznica  c) zlatna groznica  d) žuta groznica 20) U kojoj se zemlji nalazi Gradišće, pokrajina u kojoj žive gradišćanski Hrvati? a) Njemačkoj b) Italiji c) Češkoj d) Austriji

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?