1) U kojoj crkvi na otoku Krku je pronađena Bašćanska ploča? a) Crkva sv. Juraja b) Crkva sv. Barbare c) Crkva sv. Nikole d) Crkva sv. Lucije 2) Koji je najstariji hrvatski tiskani književni tekst? a) Držićev "Dundo Maroje" b) Gundulićev "Osman" c) Karnarutićev "Vazetje Sigeta grada" d) Marulićeva "Judita" 3) Kako se zove najmanja jezična jedinica koja ima značenje? a) Morf b) Morfem c) Fonem d) Fon 4) Kako se zove jedna od najvažnijih hrvatskih kulturnih institucija osnovana 1842. godine? a) Matica hrvatska b) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti c) Nacionalna i sveučilišna knjižnica d) Umjetnički paviljon 5) Tko je napisao roman "Na rubu pameti"? a) Ivo Andrić b) Miroslav Krleža c) August Šenoa d) Ante Kovačić 6) Koliko ukupno ima Priča iz davnina Ivane Brlić Mažuranić? a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 7) Tko je autor prve hrvatske gramatike? a) Šime Starčević b) Ivan Belostenec c) Bartol Kašić d) Ljudevit Gaj 8) Koji književni lik ima svoj kip na zagrebačkom Dolcu? a) Šenoina Dora b) Kovačićeva Laura c) Krležin Petrica d) Kozarčeva "Tena" 9) Koliko dijelova ima romaneskni ciklus "Grička vještica" Marije Jurić Zagorke? a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 10) Tko je napisao Isušenu Kaljužu? a) Vladimir Vidrić b) Vjenceslav Novak c) Janko Polić Kamov d) Antun Gustav Matoš

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?