1) На картинката има 2 домата a) b) c) 2) На картинката има 1 дърво a) b) c) d) 3) На картинката има 5 цветя a) b) c) d) 4) На картинката има 4 краставици a) b) c) d)

Преброй предметите в картинките и определи дали отговарят на даденото число.

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?