zu Abend essen - večeřet, das Abendessen - večeře, das Abendbrot - večeře, das Essen - jídlo, warm - teplý, kalt - studený, aufstehen - vstát, vstávat, Ich stehe um 7 Uhr auf. - Vstávám v sedm hodin., anfangen (fängt an) - začít, anrufen - zavolat, fernsehen (sieht fern) - dívat se na televizi, zuhören - poslouchat, aufschreiben - zapsat, mitschreiben - psát současně, mitkommen - jít / přijít s někým, ausprobieren - vyzkoušet, einschlafen (schläft ein) - usnout, Ich schlafe um 22 Uhr ein. - Usínám v 22 hodin., der Unterricht - vyučování, der Schulschluss - konec vyučování, školy, die Freizeit - volný čas, die Hausaufgabe, Hausaufgaben - domácí úkol, üben - cvičit, Klavier üben - cvičit na klavír, nach Hause gehen - jít domů, schlafen gehen - jít spát, Freunde treffen - setkávat se s přáteli, im Internet surfen - surfovat po internetu, viel - hodně, wenig - málo,

Team Deutsch, Lektion 5, Vokabeln 1

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?