1) pt_ček a) 1. á b) 2. a 2) vč_lka a) 1. é b) 2. e 3) z_ma a) 1. i b) 2. í 4) modr_ míč a) 1. ý b) 2. y 5) mr_z a) 1. á b) 2. a 6) čep_ce a) 1. í b) 2. i 7) V_tek a) 1. i b) 2. í 8) kolen_ a) 1. o b) 2. ó 9) vylez na p_du a) 1. ů b) 2. u 10) Smol_ček a) 1. i b) 2. í 11) d_m a) 1. u b) 2. ů 12) r_že a) 1. ý b) 2.y 13) král_k a) 1. i b) 2. í 14) l_to a) 1. é b) 2. e 15) stř_cha a) 1. e b) 2. é 16) š_ty a) 1. a b) 2. á 17) p_ří a) 1. é b) 2. e 18) p_jdeme a) 1. ů b) 2. u 19) sn_dám a) 1. í b) 2. i 20) těl_cvik a) 1. ó b) 2. o

Dlouhé a krátké samohlásky

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?