1) Отбележи къде са по две a) b) c) d) e) f)

Броя до 2

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?