1) Какво правим през зимата? a) b) 2) С какво играем навън през зимата,когато има сняг? a) b) 3) С какво сме облечени през зимата? a) b)

Зима е.....

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?