Create better lessons quicker
Što je tlocrt?, Što je plan mjesta?, Što je zemljovid?, Kojom su bojom na zemljovidu označene gore i planine?, Koje su najviše uzvisine?, Koja vrsta uzvisine prevladava u brežuljkastom zavičaju?, Koja vrsta uzvisine prevladava u nizinskom  zavičaju?, Kojom su bojom na zemljovidu označene ceste?, Što je reljef?, Gdje se na zemljovidu nalazi sjever?.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives