bricsen - a brick, swyddogol - official, gorwedd - to lie down, gollwng - to drop, newid man - small change, rheolau - rules, yn ddiweddar - recently, cyffuriau - drugs, cadw swn - to make a noise, celwydd - a lie, annibendod - a mess, cyflogau - salaries, baw - dirt, copaon - summits, gwastraff - waste, Aelod Seneddol - Member of Parliament, i fod i - supposed to, mynnu - to insist, derbyn - to accept,

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?