εγώ: τρέχω, ποτίζω, τρώω, γράφω, το: τρένο, πιάνο, βάζο, βουνό,

ΔΙΑΚΡΙΣΗ/ εγώ - το

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?