Synkretyzm rodzajowy: Łączy elementy liryki, epiki i dramatu., Złamanie zasady trzech jedności: Dwa wątki - rodzinny i rewolucyjny, Między częścią I a II jest dziesięć lat przerwy., pałac, szpital wariatów, katedra Św. Trójcy, Przenikanie się świata realistycznego i fantastycznego: występują postacie nadprzyrodzone, Kompozycja otwarta: między częściami istnieją luki, oniec stanowi określony, nadprzyrodzony, nieumotywowany w dramacie czynnik Boski, Niesceniczność utworu: wyraża się choćby w trudnościach w wystawieniu sceny Mąż – Dziewica, lotu nad „górami, przepaścią ponad morzem”, Bohater romantyczny: Henryk jako bohater bajroniczny, Orcio - dziecko i poeta, Pejzaż romantyczny: sceneria typowa dla romantyzmu (ruiny, zamczyska, dzika przyroda), elementy grozy i szaleństwa,

Nie-boska Komedia jako dramat romantyczny

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?