PRAWDA: We fraszce "Na zdrowie" podmiot liryczny zwraca się do zdrowia, We fraszce "Na zdrowie" znaleźć można epitety: "szlachetne", "wysokie", "młody" , Fraszki to utwory o różnorodnej tematyce, także poważnej., Podmiotem lirycznym we fraszce "Na lipę" jest lipa., Nadanie lipie cech ludzkich to personifikacja., Podmiot liryczny we fraszce "Na dom w Czarnolesie" można utożsamić z poetą., Fraszka "Na dom w Czarnolesie" jest prośbą do Boga., Słowa "obyczajmi", "sumnieniem" to archaizmy., Utwór zawierający taką samą liczbę sylab w każdym wersie to wiersz sylabiczny., FAŁSZ: Podmiotem lirycznym we fraszce "Na zdrowie" jest lekarz, Fraszka "Na zdrowie" zaczyna się od pytania retorycznego, We fraszkach podejmowane są tylko zabawne, żartobliwe tematy., Podmiotem lirycznym we fraszce "Na lipę" jest gość., To, że lipa posiada cechy ludzkie, to porównanie., We fraszce "Na dom w Czarnolesie" podmiotem lirycznym jest dom poety., Podmiot liryczny we fraszce "Na dom w Czarnolesie" prosi o nowy dom., Słowa "marmórowe", "ućciwym" to neologizmy., Wiersz sylabiczny musi zawierać w każdym wersie 11 sylab.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?