Koliko stupnjeva imaju latinski pridjevi i koji su to?, Kako se tvori komparativ pridjeva na -eus, -ius i -uus?, Kako se tvori superlativ pridjeva na -eus, -ius, i -uus?, Kako se zove komparacija u kojoj se komparativu i superlativu dodaje magis i maxime?, Kako se dekliniraju komparativ i superlativ?, Koji su nastavci za komparativ?, Koji su nastavci za superlativ?, Prevedi: Ivan je zdraviji od Dominika, Koji pridjevi imaju nepravilnu komparaciju?, Na koju se osnovu pridjeva dodaju nastavci za superlativ? Kod kojih pridjeva pronalazimo iznimku?, Koje nastavke za superlativ dodajemo pridjevima na -ilis?, Koji pridjev na -uus nema opisnu komparaciju i zašto?, Koji pridjevi još, uz one na -eus, -ius i -uus imaju opisnu komparaciju?, Kako glasi komparativ od multus i kako se deklinira?.

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?