1) Dw i'n poeni _____ y plant a) at b) ar c) am 2) Dw i'n poeni __________ nhw a) am b) amdanyn c) amdani 3) Gofynnwch ___ John a) i b) wrth c) iddo 4) Gofynnwch ______ fe a) i b) wrtho c) iddo 5) _____ ba ddoctor wyt ti'n mynd? a) i b) at c) â 6) Dw i'n edrych ymlaen _____ y parti a) at b) i'r c) am 7) Dangosa dy luniau _____________ fi a) i b) iddi c) iddyn 8) Paid a dweud _________ hi a) wrthi b) wrtho c) wrth 9) Mae'n ddrwg gyda fi, wnes i ddim sylwi _____chi a) amdanoch b) arnoch c) atoch 10) Faint sy _______ i i chi? a) ara b) arni c) arna 11) Faint sy arna i _______ fe? a) i b) iddo c) iddy 12) Be amdana i? Beth _______ ni? a) amdan b) amdano c) amdanon 13) Dw i ddim eisiau meddwl ______ fe heddiw a) ar b) am c) amdano 14) Arhoswch ___________ i a) amdana b) amdan c) am 15) _____ beth dych chi'n meddwl? a) at b) am c) ar

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?