1) Шта је биом? a) Свеукупност живе и неживе природе. b) Скуп више екосистема. c) Окружење у којем се одвија живот. 2) Биосфера подразумева... a) врхунско јединство у коју укључује врсте, популације, екосистеме и биоме. b) велика географска подручја у којим се у истим климатским условима налазе различити повезани екосистеми. c) еколошки систем на таквом нивоу организације који представља комплексно структурано функционално јединство живе и неживе природе. 3) Биом тундре се налази у...? a) Северној Европи b) Јужној Америци c) Кини d) Северној Америци e) Аустралији f) Азији 4) ,,Руском шумом'' се назива биом.... a) Тундре b) Степе c) Тајге d) Саване 5) Биом листопадних шума садржи...? a) Умерене количине падавина b) благе зиме и дуга топла лета  c) макије 6) Винатовача је? a) Биом саване b) ,,Руска шума'' c) Прашума у Србији 7) У биом саване спада: a) Слон, жирафа,зебра,носорог,лав b) Камила,кобра,кактус c) Перијско куче, бизон,ковиље,корнача, зец 8) Пампаси се налазе у... a) Северној Америци b) Азији c) Јужној Америци d) Африци 9) Шта карактерише биом пустиња? a) Кактус,кобра,камила b) Лисица,Зец,Миш c) Зиме изузетно хладне d) Лета изузетно топла 10) Где се простире биом тропских шума? a) У Јужној Америци, Северној Америци и Африци b)  У Северној Америци, Азији и Африци  c) У Јужној Америци, Азији и Африци d) У деловима централне Евроазије

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?