Corectitudinea - implică respectarea strictă a normelor limbii literare în toate mesajele scrise sau orale., Claritatea - rezultă din folosirea termenilor ușor de înțeles, a construcțiilor firești, în spiritul limbii, prin evitarea termenilor necunoscuți, echivoci, vagi, contradictorii., Proprietatea - constă în alegerea cuvintelor și a construcțiilor sintactice potrivite pentru exprimarea ideilor și impune un simț deosebit al nuanței în selectare., Precizia - rezultă din exprimarea directă a ideilor, prin termeni preciși, la obiect, fără divagații ori dezvoltări colaterale., Puritatea - constă în utilizarea cuvintelor, a expresiilor și locuțiunilor consactrate de uzul general al limbii, prin evitarea abuzului de neologisme, arhaisme, regionalisme, greu de înțeles., Concizia - rezultă din exprimarea ideii într-un mod sintetic, dens, folosind doar acele cuvinte/ structuri necesare transmiterii mesajului., Eleganța - constă în rafinament și distincție în alegerea mijloacelor de expresie, uneori prin recurgerea la perifrază., Simetria - este obținută prin dispunerea similară a unor cuvinte, propoziții, fraze sau procedee artistice., Naturalețea - rezultă din exprimarea firească, degajată, neforțată, naturală, fără afectare., Eufonia/Armonia - este obținută din folosirea cuvintelor care conduc la încântarea auzului, prin evitarea sunetelor neplăcute, a cacofoniilor., Demnitatea - este rezultatul folosirii, în vorbire sau în scriere, a cuvintelor și a expresiilor alese, prin evitarea unor forme necuviinciose, vulgare sau triviale., Finețea - este rezultatul unei exprimări subtile a unor idei, al căror sens aluziv trebuie ”descifrat” de cititor., Oralitatea - provine din folosirea mijloacelor de expresie proprii limbii vorbite: termeni/ locuțiuni expresive, interjecții, proverbe, ziceri tipice., Variație stilistică - presupune combinarea mai multor registre stilistice, de obicei, în textele de mari dimensiuni., Umorul - presupune îngăduința față de aspectele ridicole, prin înclinația spre glume și ironii, ascunse sub o aparentă seriozitate.,

CALITĂȚILE GENERALE ȘI PARTICULARE ALE STILULUI (test interactiv)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?