Колко на брой са планините в България?, Колко от планините в България са по-високи от 2000 метра?, Коя е най-високата планина в България?, Коя е най-дългата планина в България?, Какво е планина?, Как се нарича ниската/долната част на планината?, Как се нарича най-високата част на планината?, Изброй поне няколко селища в Стара планина., Изброй няколко животински вида в Рила и Пирин, Изброй няколко дейности (поминък) на хората в планините в България., В кои планини има ледникови езера?, Изброй няколко града в Родопи., Изброй няколко селища около Пирин, Назови един град, разположен около Рила.

Leaderboard

Speaking cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?