По река ____ плават много кораби. Тя извира от планина в ____, тече през ____ държави и се влива в ____. Реката е втора по дължина в ____. Най-дългата река в България е ____, извира от ____ и се влива в река Дунав. Най-пълноводната река в България е ____. Тяе разположена в ____. Град Велико Търново е построен на бреговете на река ____. Тя е реката с най-красиви и многобройни завои. Устието на река ____, която тече близо до Варна (Камчия), е едно от най-красивите места по нашето Черноморие. Река ____ извира от Родопите и образува приказно красиви меандри* (Ще ти пратя линк да разгледаш какво е това). ____ са най-известните и красиви планински езера. Друго известно и кравио ледниково езеро е ____ езеро в Пирин. По големите реки са изградени изкуствени езера, които се наричат ____ и служат за регулиране на водното копичесвто, водоснабдяване и производство на електроенергия.България е много богата на подземни ____ води с над 600 естествени извора. Най-горещият минерален извор е при град ____. На изток Бълагрия граничи с ____, което привлича много туристи, особено през летния сезон.

Водното богатство на България

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?