Gwnaf i ymweld â chestyll ar wyliau. - Ymwela i â chestyll ar wyliau., Gwnaf i symud tŷ y flwyddyn nesaf. - Symuda i dŷ y flwyddyn nesaf., Gwnaf i fwyta pysgod a sglodion ar y traeth. - Bwyta i bysgod a sglodion ar y traeth., Gwnaf i yfed coffi yn y caffi. - Yfa i goffi yn y caffi., Gwnaf i nofio'r sianel yn yr Haf. -  Nofia i'r sianel yn yr Haf., Gwnaf i glywed cerddoriaieth dda ar Radio 2. - Clywa i gerddoriaieth dda ar Radio 2., Gwnaf i ddweud wrth Siân. -  Dyweda i wrth Siân., Gwnaf i ddechrau'r cwrs newydd ym mis Medi. - Dechreua i'r cwrs newydd ym mis Medi., Gwnaf i wrando ar Radio Cymru dros y Sul, - Gwrandawa i ar Radio Cymru dros y Sul,, Gwnaf i alw heibio yfory. - Galwa i heibio yfory., Gwnaf i gyrraedd y dosbarth yn hwyr. - Cyrhaedda i'r dosbarth yn hwyr., Gwnaf i aros mewn gwesty pum seren, fel arfer. - Arhosa i mewn gwesty pum seren, fel arfer., Gwnaf i adael yn gynnar heddiw. - Gadawa i'n gynnar heddiw.,

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?