1) Πολλοί άνθρωποι έφυγαν από τα χωριά τους για a) να ζήσουν καλύτερα και με ασφάλεια. b) να γλιτώσουν από τους άριστους. c) να γίνουν έμποροι. 2) Στα αρχαϊκά χρόνια δημιουργήθηκαν a) μεγάλα χωριά. b) πόλεις- κράτη. c) μεγάλες πόλεις. 3) Η ακρόπολη ήταν a) στην άκρη της πόλης. b) στην Αθήνα. c) στο πιο ψηλό σημείο της περιοχής. 4) Στην ακρόπολη βρίσκονταν a) τα ανάκτορα. b) τα σπίτια των πλουσίων. c) οι ναοί και τα δημόσια κτίρια . 5) Γύρω από την ακρόπολη υπήρχαν a) εργαστήρια. b) κατοικίες.  c) τείχη. 6) Η πόλη-κράτος για να προστατευτεί είχε τριγύρω a) ψηλά τείχη. b) ψηλά δέντρα. c) ψηλά βουνά. 7) Στην πόλη οι άνθρωποι ένιωθαν a) ασφαλείς. b) φοβισμένοι. c) μόνοι. 8) Όσοι έμειναν στα χωριά ασχολήθηκαν με a) το εμπόριο. b) την καλλιέργεια της γης. c) την κτηνοτροφία. 9) Το μαντείο των Δελφών ήταν αφιερωμένο στον a) θεό Άρη. b) θεό Ερμή. c) θεό Απόλλωνα. 10) Αυτήν τη φορά οι άνθρωποι, πριν μετακινηθούν σε άλλες πατρίδες, ρωτούσαν a) τον βασιλιά. b) το μαντείο των Δελφών. c) την Αμφικτιονία των Δελφών. 11) Μεγάλη Ελλάδα ονομάστηκε η περιοχή a) της Κάτω Ιταλίας. b) της Σικελίας. c) της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας. 12) Οι σχέσεις ανάμεσα στην μητρόπολη και την αποικία ήταν a) στενές. b) άσχημες. c) καταστροφικές. 13) Ο βασιλιάς, όταν ήθελε να ανακοινώσει κάτι, συγκέντρωνε τον λαό a) στους ναούς. b) στην αγορά. c) στο παλάτι. 14) Οι άριστοι ήταν a) κτηματίες. b) έμποροι. c) ναυτικοί. 15) Οι πλούσιοι έμποροι έδιωξαν a) τον βασιλιά. b) τον τύραννο. c) τους άριστους. 16) Ο τύραννος ήταν αυτός που  a) έκανε ό,τι ήθελε ο βασιλιάς. b) έκανε ό,τι ήθελε χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν. c) έκανε αυτό που ήθελε ο λαός. 17) Δημοκρατικό είναι το πολίτευμα που την εξουσία την έχει ο a) λαός. b) τύραννος. c) βασιλιάς. 18) Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες ήταν a) τα μαντεία και οι Ολυμπιακοί αγώνες. b) οι Αμφικτιονίες και οι Πανελλήνιοι αγώνες. c) τα μαντεία, οι Αμφικτιονίες και οι Πανελλήνιοι αγώνες. 19) Οι Αμφικτιονίες ήταν ενώσεις που προστάτευαν a) τους Ολυμπιονίκες. b) τους θησαυρούς των μαντείων. c) τον λαό. 20) Η διαφορά ανάμεσα στον δωρικό και τον ιωνικό ρυθμό ήταν κυρίως a) στο χρώμα. b) στους κίονες. c) στα υλικά. 21) Οι κούροι και οι κόρες ήταν φτιαγμένοι από a) ξύλο. b) χαλκό. c) μάρμαρο. 22) Οι μορφές στα μελανόμορφα αγγεία είχαν a) μαύρο χρώμα. b) μπλε χρώμα. c) κόκκινο χρώμα. 23) Οι μορφές στα ερυθρόμορφα αγγεία είχαν a) μαύρο χρώμα. b) μπλε χρώμα. c) κόκκινο χρώμα. 24) Οι ποιητές στα αρχαϊκά χρόνια ασχολούνταν με a) τους ήρωες. b) τα προβλήματα των ανθρώπων. c) τη μυθολογία. 25) Το ποίημα " Έργα και ημέρες" το έγραψε a) ο Όμηρος. b) η Σαπφώ. c) ο Ησίοδος.

Αρχαϊκά χρόνια Κεφ 5-9

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?